2108824000

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010)
Δείτε εδώ...
Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (ν. 4307/2014)
Δείτε εδώ...
Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013)
Δείτε εδώ...

 

 

Δείτε τις τελευταίες παρεμβάσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στα Media

Δείτε της τελευταίες δημοσιεύσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στον Τύπο και στο Διαδίκτυο

Αποφάσεις

Το γραφείο μας έχει επιτύχει πλήθος θετικών αποφάσεων ρύθμισης οφειλών και διαγραφής χρέους υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε:

       Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

       Αναστολές Πλειστηριασμών

       Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής

       Ασφαλιστικά μέτρα