2108824000

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010)
Δείτε εδώ...
Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (ν. 4307/2014)
Δείτε εδώ...
Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013)
Δείτε εδώ...

 

 

Δείτε τις τελευταίες παρεμβάσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στα Media

Δείτε της τελευταίες δημοσιεύσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στον Τύπο και στο Διαδίκτυο

Η φιλοσοφία του γραφείου

Το γραφείο δεν αρκείται μόνο στην παροχή νομικών συμβουλών, αλλά ταυτόχρονα αξιολογεί και χαράσσει την κατάλληλη στρατηγική εξατομικευμένα, ύστερα από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων που σχετίζονται με την κάθε υπόθεση.

Δεν αντιμετωπίζουμε όλους τους δανειολήπτες με τον ίδιο τρόπο κατευθύνοντάς τους μαζικά προς την υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), αφού αφενός δεν θεωρούμε τη δουλειά μας ως ένα εμπορικό προϊόν με σκοπό και μόνο το κέρδος, αφετέρου δε, επειδή απαιτείται πλήθος προϋποθέσεων, προκειμένου μια αίτηση του 3869/2010 να ευδοκιμήσει. Την νομική αξιολόγηση, λοιπόν, των προϋποθέσεων αυτών είναι σε θέση να την διεκπεραιώσει εξειδικευμένος νομικός και μόνο ο οποίος θα επιλέξει με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη αφού είναι πιθανόν να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημά του.

Αφού χαραχθεί η κατάλληλη στρατηγική, επιλέγουμε τη χρονική στιγμή που η κάθε κίνηση θα πραγματοποιηθεί, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να ευδοκιμήσει η οποιαδήποτε αίτηση ή αγωγή. Για να γίνει αυτό απαιτείται ουσιαστική γνώση του νόμου και εμπειρία και μόνον κατόπιν πιθανολόγησης κάθε παραμέτρου και εκδοχής, όσον αφορά το αποτέλεσμα του Δικαστηρίου, αλλά και τις πιθανές κινήσεις του αντιδίκου, μπορείς να οδηγηθείς σε ασφαλή συμπεράσματα.

Όλοι οι συνεργάτες του γραφείου είναι έμπειροι και εξειδικευμένοι δικηγόροι και μόνον αυτοί χειρίζονται τις υποθέσεις του γραφείου. Τα ραντεβού γίνονται με τον ίδιο τον κ. Αναστασόπουλο ο οποίος και παρίσταται στα Δικαστήρια κατά την εκδίκαση των υποθέσεων.

Τέλος, υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα νομικών ενεργειών που ακολουθούν το πρόβλημα της υπερχρέωσης, όπως για παράδειγμα η έκδοση διαταγών πληρωμής και το πώς αυτές αντιμετωπίζονται, η αναγκαστική εκτέλεση και η άμυνα κατά αυτής αλλά και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που πρέπει να αντιμετωπισθούν σαν μέρος της όλης στρατηγικής.