2108824000

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010)
Δείτε εδώ...
Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (ν. 4307/2014)
Δείτε εδώ...
Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013)
Δείτε εδώ...

 

 

Δείτε τις τελευταίες παρεμβάσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στα Media

Δείτε της τελευταίες δημοσιεύσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στον Τύπο και στο Διαδίκτυο

Ρύθμιση οφειλών για ιδιώτες

Οι δανειολήπτες έχουν στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο νομικό οπλοστάσιο προκειμένου να αμυνθούν και να ρυθμίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Οι βασικές επιλογές είναι οι εξής:

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010)

Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013) 

Ανακοπή/αναστολή διαταγών πληρωμής