2108824000

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010)
Δείτε εδώ...
Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (ν. 4307/2014)
Δείτε εδώ...
Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013)
Δείτε εδώ...

 

 

Δείτε τις τελευταίες παρεμβάσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στα Media

Δείτε της τελευταίες δημοσιεύσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στον Τύπο και στο Διαδίκτυο

Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έχουν στη διάθεσή τους πλέον τον πολυσυζητημένο νέο νόμο για την ρύθμιση των υποχρεώσεών τους.

Οι βασικές επιλογές που μπορούν να ακολουθήσουν είναι οι εξής:  

Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών  (ν. 4307/2014) 

Εξυγίανση επιχειρήσεων, άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα 

Ανακοπή/αναστολή διαταγών πληρωμής