2108824000

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010)
Δείτε εδώ...
Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (ν. 4307/2014)
Δείτε εδώ...
Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013)
Δείτε εδώ...

 

 

Δείτε τις τελευταίες παρεμβάσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στα Media

Δείτε της τελευταίες δημοσιεύσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στον Τύπο και στο Διαδίκτυο

Δημήτρης Αναστασόπουλος & Συνεργάτες

Δικηγόρος Αθηνών, LL.M.

Επίλυση Διαφορών-Αντιδικίες, Εταιρείες & Επιχειρήσεις, Αστικό, Εμπορικό, Εργατικό, Πτωχευτικό, Ποινικό, Δίκαιο του Ίντερνετ, Μισθώσεις, Αυτοκινητιστικές διαφορές, Αξιόγραφα, Τραπεζικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία, Αναγκαστική Εκτέλεση, ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010).