2108824000

 

 

Υπ’ αριθμ. 61/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας. Διαγραφή χρέους ποσού 77.717,24 ευρώ (ποσοστό διαγραφής 76,19%) με διάσωση κύριας κατοικίας.

Ο αιτών είναι 58 ετών, έγγαμος, με δύο ενήλικα τέκνα ηλικίας 27 και 24 ετών, τα οποία είναι άνεργα. Μέχρι τις 8.11.2011 εργαζόταν ως οδηγός με μηνιαίο μισθό 1.750 ευρώ περίπου, οπότε η εργοδότρια του κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας και έκτοτε παραμένει άνεργος. Οι οφειλές του ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 101.998,08 ευρώ ενώ έχει την ψιλή κυριότητά μίας κύριας κατοικίας, 67 τ.μ., που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες Μάνδρας Αττικής.

Η σύζυγός του εργάζεται ως εργάτρια αποθήκης σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ και ο μισθός της ανέρχεται, κατόπιν περικοπών στο ποσό των 750 ευρώ μηνιαίως, αποτελεί δε το μοναδικό οικογενειακό εισόδημα, διότι ο αιτών δεν λαμβάνει πλέον επίδομα ανεργίας. Περαιτέρω, ο αιτών αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και ειδικότερα σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), αρτηριακή υπέρταση, αλλά και χρόνια ψυχωσική διαταραχή.  Το ποσό που δύναται να διαθέσει κάθε μήνα για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών της οικογενείας του, ανέρχεται στο ποσό των 650 ευρώ μηνιαίως.


Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και προέβη σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών ύψους 100 ευρώ για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (συνολικά δηλαδή 4.800 ευρώ).

Επιπλέον, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία του, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να καταβάλει ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, ήτοι ποσό 19.480,84 ευρώ (24.351,06 Χ 80%) σε χρονικό διάστημα 20 ετών, δηλαδή σε 240 δόσεις ποσού 81,70 ευρώ έκαστη.

Συμπερασματικά, για τις οφειλές του ύψους 101.998,08 ευρώ, ο αιτών θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 24.280,84 ευρώ, δηλαδή απαλλάσσεται για το υπόλοιπό του, ύψους 77.717,24 ευρώ. Η διαγραφή της οφειλής του ανέρχεται σε ποσοστό 76,19%.