2108824000

 

 

Υπ’ αριθμ. 725/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαγραφή 53,95%)

Η αιτούσα, η οποία είναι ηλικίας 49 ετών, είναι διαζευγμένη από το έτος 2003 και από το γάμο της αυτό έχει αποκτήσει δύο ενήλικα τέκνα.

Εργάζεται ως αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο ΚΑΤ και οι αποδοχές της σήμερα κυμαίνονται στα 500 ευρώ μηνιαίως. Τα προηγούμενα έτη το εισόδημά της κυμαινόταν από 800 ευρώ έως 1.000 ευρώ. Το έτος 2007 έλαβε δάνειο για την αγορά ενός διαμερίσματος που αποτελεί την κύρια κατοικία της και σταμάτησε να πληρώνει τη δανειακή της υποχρέωση το Σεπτέμβριο του έτους 2012, ότε το εισόδημά της είχε πλέον ανέλθει στα 600 ευρώ, ευρισκόμενη σε αδυναμία πληρωμής της οφειλής της, κατάσταση η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα. Έχει δε πάγια μηνιαία έξοδα για την ικανοποίηση των ατομικών της αναγκών 450 ευρώ.

Η κύρια κατοικία της είναι ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο Γαλάτσι, επιφανείας 50,50 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 34.663,20 ευρώ, ενώ της ανήκει επιπλέον ένα όχημα 1..300 κ.ε., έτους κυκλοφορίας το 1999, για το οποίο έκρινε το Δικαστήριο ότι έχει ευτελή αξία και ως εκ τούτο το εξαίρεσε από τη ρευστοποίηση της περιουσίας της.

Η συνολική οφειλή της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 73.247,30 ευρώ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και προέβη σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών ύψους 100 ευρώ για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Παράλληλα, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία της, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να καταβάλει ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, ήτοι ποσό 27.732 ευρώ σε χρονικό διάστημα δέκα ετών, δηλαδή σε 120 δόσεις ποσού 231,10 ευρώ έκαστη.

 

 Συμπερασματικά, για τις οφειλές της συνολικού ύψους 73.247,30  ευρώ, η αιτούσα θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 33.732 ευρώ, δηλαδή απαλλάσσεται για το υπόλοιπό της, ύψους 39.515,30 ευρώ. Η διαγραφή της οφειλής της ανέρχεται σε ποσοστό 53,95 %.