2108824000

 

 

Υπ’ αριθμ. 169/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας. Διάσωση οικίας χωρίς υποχρέωση καταβολών με διαγραφή ποσού 97.137 ευρώ (ποσοστό διαγραφής 83,84%.)

Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1963, είναι έγγαμη και έχει δύο ενήλικα παιδιά, ηλικίας 26 και 22 χρονών, από τα οποία το ένα είναι φοιτητής στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το άλλο άνεργο. Η οικογένεια κατοικεί σε μονώροφη κατοικία με πιλοτή και υπόγειο, συνολικού εμβαδού 114 τ.μ. περίπου στον Κορυδαλλό Αττικής, η οποία ανήκει κατά κυριότητα στον σύζυγο της αιτούσας. Η αιτούσα είναι συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος από το έτος 2003 με μηνιαία σύνταξη 735 ευρώ. Ο σύζυγος της είναι συνιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων και το μηνιαίο εισόδημά του λόγω της συνεχούς μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και των χρεών που έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας της παρούσας δυσχερούς οικονομικής κρίσης ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ.

Τη μόνη ακίνητη περιουσία της αιτούσας αποτελεί ποσοστό 41,667% εξ αδιαιρέτου δικαιώματος σε οικόπεδο εμβαδού 64 τ.μ., με παλαιά οικία εμβαδού 45 τ.μ., έτους κατασκευής 1935, που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία και βρίσκεται στον Πειραιά, καθώς και το δικαίωμα υψούν σε όλο τον ανωτέρω οικοπεδικό χώρο, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ενιαίο οικόπεδο εμβαδού 154 τ.μ., 4,1667% εμπορικής αξίας 13.000 ευρώ. Η κατοικία δεν μπορεί να αποτελέσει κύρια κατοικία, αφού ο σύζυγός της έχει ιδιόκτητη κατοικία, την οποία από κοινού χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία. Πρέπει επομένως να απορριφθεί το αίτημα εξαίρεσής της από τη ρευστοποίηση. Το ανωτέρω ποσοστό εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος ψιλής κυριότητας της αιτούσας στο ανωτέρω ακίνητο κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και δεν παρέχει προσδοκία απόληψης ανάλογου ανταλλάγματος λόγω του ποσοστού συγκυριότητας της αιτούσας μόνο στο δικαίωμα ψιλής κυριότητας, ενώ το δικαίωμα επικαρπίας ανήκει σε τρίτο και συγκεκριμένα στη μητέρα της, η δε εμπορική αξία του δικαιώματός της, η οποία ανέρχεται σε 5.400 ευρώ  είναι μηδαμινή σε σχέση με το χρέος της ύψους 103.937 ευρώ. Για αυτό δεν θα διαταχθεί η εκποίησή του κατά το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010.

Από χρέη που είχε αναλάβει η αιτούσα σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης οφείλει το συνολικό ποσό των 103.937 ευρώ.

Λόγω της οικονομικής της κατάστασης έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Τα περιουσιακά της δε στοιχεία δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών της. Η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα στη δικαστική ρύθμιση των οφειλών της μετά και την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιστώτριες από τα εισοδήματά της για μια πενταετία, οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα. Το ποσό που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της αιτούσας και της οικογένειάς της ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 950 ευρώ μηνιαίως. Επομένως, το προς διάθεση στις πιστώτριες ποσό ανέρχεται σε 280 ευρώ μηνιαίως, το οποίο είναι ανάλογο με την οικονομική της κατάσταση.

Συνοψίζοντας, η αιτούσα όφειλε το συνολικό ποσό των 103.937 ευρώ. Δυνάμει της απόφασης θα καταβάλλει σε διάστημα πέντε ετών το συνολικό ποσό των 16.800 ευρώ και θα απαλλαχθεί για το υπόλοιπο. Η διαγραφή των οφειλών της ανέρχεται σε 83,84%.