2108824000

 

 

Απόφαση 440/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας

Γραμματική και τελεολογική ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 1. του ν. 3869/2010.

Με την υπ΄  αρ. 440/2014 Εφετειακή απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας  ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη από μόνη της η ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής αλλά ούτε και η ανακυκλούμενη πίστωση αποτελεί ένδειξη δόλιας αδυναμίας πληρωμών.

Σύντομο ιστορικό

Read More

Άρθρο στο νομικό site Lawnet.gr για διαγραφή χρέους ύψους 62.747,37

Νέα απόφαση υπερχρεωμένων Ειρ. Λαυρίου απορρίπτει την ένσταση δολιότητας των πιστωτών. Δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της Τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του .

Read More

Άρθρο στο νομικό site Lawnet.gr με απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Νέα απόφαση υπερχρεωμένων Ειρ. Λαυρίου απορρίπτει την ένσταση δολιότητας των πιστωτών. Δολιότητα  νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της Τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του.

Read More

Άρθρο στο νομικό site Lawnet.gr για απόφαση καταπέλτη κατά των τραπεζών και της συμβολής τους στην υπερχρεωση των πολιτών.

Ειρ. Πάρου: Απόφαση καταπέλτης κατά των τραπεζών και της συμβολής τους στην υπερχρέωση των πολιτών

Μία εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Πάρου βάζει τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά τη συμβολή των Τραπεζών στην υπερχρέωση των πολιτών και τις επιθετικές πρακτικές προώθησης των προϊόντων τους κατά το παρελθόν.

Read More