2108824000

 

 

Άρθρο στο νομικό site Lawnet.gr με απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Νέα απόφαση υπερχρεωμένων Ειρ. Λαυρίου απορρίπτει την ένσταση δολιότητας των πιστωτών. Δολιότητα  νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της Τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του.

Με την υπ΄ αρ. 471/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου διεγράφη χρέος ύψους 62.747,37 ευρώ με διάσωση κύριας κατοικίας και μηδενικές καταβολές επί μια τετραετία.

Η αιτούσα, ηλικίας 43 ετών, είναι διαζευγμένη από το έτος 2004 και άνεργη από το 2011 με μηδενικό εισόδημα. Οι συνολικές οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 159.247,37 ευρώ.

Οι Τράπεζες προέβαλαν την ένσταση δολιότητας, την οποία όμως το Δικαστήριο απέρριψε ως νομικά αβάσιμη διότι, κατά την κρίση του, δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της Τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι Τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σύμφωνα με το σχολιασμό του δικηγόρου της αιτούσας κ. Δ. Αναστασόπουλου:

" Η δολιότητα που προβλέπει ο νόμος αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία. Δεν νοείται δολιότητα κατά την ανάληψη του δανείου αλλά μόνο κατά το διάστημα μετά την ανάληψή του. Εξάλλου ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή του να αποδεχθεί τη πρότασή του. Τα πιστωτικά ιδρύματα όμως έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου το δάνειο καθώς και τις λοιπές προηγούμενες δανειακές του υποχρεώσεις ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων συναλλαγματικών, κατασχέσεων κλπ) μέσω του συστήματος Τειρεσίας ".

Για το πλήρες σχόλιο του κ. Αναστασόπουλου κάντε κλικ εδώ

Νέα απόφαση Ειρ. Λαυρίου απορρίπτει την ένσταση δολιότητας των πιστωτών

 

Άρθρο στο νομικό site Lawnet.gr με απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.