2108824000

 

 

Το Γραφείο

 Το Δικηγορικό γραφείο στελεχώνεται από εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσφέρει πλήθος νομικών υπηρεσιών καλύπτοντας όλο το εύρος του Αστικού, Τραπεζικού, Ποινικού, Εμπορικού και Διοικητικού δικαίου.