2108824000

 

 

Αναστολή αποφάσεων σφράγισης κατάστήματος

υπάρχει η δυνατότητα να ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής. Παράλληλα, προκειμένου να μην διακοπεί η λειτουργία του καταστήματος, κατατίθεται αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία ζητείται να μην εκτελεστεί η απόφαση περί σφράγισης, καθώς θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.