2108824000

 

 

Προσφυγή και εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων

Το γραφείο μας ανλαμβάνει την προσφυγή κατά των απορριπτικών αποφάσεων και των αποφάσεων που βλάπτουν οποιοδήποτε κατάστημα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, των Διοικητικών και των Ποινικών Δικαστηρίων, όπως για παράδειγμα η απόρριψη χορήγησης άδειας λειτουργίας, η απόφαση περί σφράγισης καταστήματος ή η ποινική δίωξη για λειτουργία κατάστηματος άνευ αδείας.