2108824000

 

 

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο


 

PoioiEimaste-photoNEWTo Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτρης Αναστασόπουλος & Συνεργάτες» καλύπτει ολόκληρο το εύρος του Αστικού Δικαίου.

Παρέχει πλήρη δικαστηριακή υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών επί όλων των διαδικασιών (τακτική, εκουσία, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική εκτέλεση) και βαθμών δικαιοδοσίας.

 

 Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

Ενοχικό Δίκαιο

   • Aγωγές για κάθε είδους αξιώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
    που προκύπτουν από σύμβαση ή από το νόμο 
   • Σύμβαση έργου 
   • Καταδολίευση δανειστών
     

Εμπράγματο Δίκαιο 

   • Ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές για την προστασία εμπράγματων
    δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων 
   • Ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές νομής
   • Διανομή ακινήτων
   • Έλεγχος τίτλων 
   • Παραστάσεις σε συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων
   • Κτηματολόγιο 
     

Οικογενειακό Δίκαιο 

   • Επιμέλεια τέκνων
   • Διατροφή 
   • Επικοινωνία με τα τέκνα 
   • Ασφαλιστικά μέτρα 
   • Διαζύγιο 
   • Δικαστική επιδίωξη διατροφής
   • Αναγνώριση/προσβολή πατρότητας τέκνου
     

 

Κληρονομικό Δίκαιο

   • Νόμιμη μοίρα
   • Προσβολή διαθηκών
   • 'Εκδοση κληρονομητηρίου
   • Είσπραξη απαιτήσεων κατά της κληρονομιαίας περιουσίας
    από τους κληρονόμους
   • Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς
     

Ακίνητα

   • Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας
    ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.
   • Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων
   • 'Ελεγχο τίτλων
   • Μισθωτικές διαφορές (δικαστική επιδίωξη οφειλόμενων
    μισθωμάτων, αγωγές και διαταγές απόδοσης μισθίου, κλπ).
   • Διανομή ακινήτων
   • Αγωγή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου
     

Αυτοκινητιστικές Διαφορές

  • Αγωγές αποζημίωσης στα Αστικά Δικαστήρια (υλικές ζημιές,
   ικανοποίηση ηθικής βλάβης κλπ)
  • Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων


 

Επιστροφή στις Υπηρεσίες