Απαλλαγή εγγυητών

Ένα μεγάλο και δύσκολο θέμα, με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις, είναι αυτό των εγγυητών, οι οποίοι τις καλές εποχές εγγυήθηκαν για δάνεια συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων, σήμερα όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης ή των αστοχιών των πρωτοφειλετών, καλούνται να αποπληρώσουν τα δάνεια που εγγυήθηκαν.

Η πλειοψηφία των εγγυήσεων που έχει δοθεί αφορά κυρίως σε στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, σπανίως σε καταναλωτικά αφού, ούτως η άλλως, τα υψηλά επιτόκια των δανείων αυτών ισοσκελίζουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο της τράπεζας.

Οι περισσότερο εγγυητές, όταν υπέγραφαν την τραπεζική σύμβαση, δεν γνώριζαν ή δεν κατανοούσαν την υποχρέωση που αναλαμβάνουν και βεβαίως, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούσαν να προβλέψουν την σημερινή οικονομική κρίση και το ντόμινο που θα επακολουθούσε.

Τα τελευταία χρόνια με τις αναστολές πλειστηριασμών, το νόμο Κατσέλη και την αδράνεια των τραπεζών να πάρουν πρωτοβουλίες προκειμένου να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια ή να προχωρήσουν σε κάποιους πλειστηριασμούς, είχαν ως αποτέλεσμα δάνεια που είχαν κοκκινίσει 9 ή 10 χρόνια πριν, σήμερα να έχουν διογκωθεί τόσο, που οι οφειλές σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί.

 

Η από κοινού ρύθμιση του δανείου με ευνοϊκότερους όρους είναι επωφελής και για τα δύο μέρη, δηλαδή και για τον πρωτοφειλέτη και για τον εγγυητή. Εάν υπάρξει, για παράδειγμα, νέα συμφωνία μεταξύ πρωτοφειλέτη και Τράπεζας, η οποία μειώνει το ποσό της οφειλής, το ποσό αυτό μειώνεται και για τον εγγυητή.

 

Τι επιλογές έχει όμως ο εγγυητής αν ο πρωτοφειλέτης δεν προχωρά ούτε σε ρύθμιση του δανείου;

 

Α. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών.

Η Τράπεζα οφείλει να ακολουθήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και για τους εγγυητές όπου θα έχουν την ευκαιρία να επιχειρήσουν μια ρύθμιση του δανείου και σε κάθε περίπτωση θα λάβουν γνώση του ύψους της οφειλής. Η τράπεζα πριν καταγγείλει το δάνειο οφείλει να τηρήσει τη διαδικασία του Κώδικα.

Ο κώδικας Δεοντολογίας παρόλο που δεν υποχρεώνει τις Τράπεζες να ρυθμίσουν όλα τα δάνεια παρόλα αυτά, στις περιπτώσεις που η οφειλή είναι διαχειρίσιμη, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας τα δύο μέρη να έρθουν σε συμβιβασμό.

 

Β. Νέος πτωχευτικός Κώδικας.

Μπορούν και οι ίδιοι, εφόσον τους συμφέρει, να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης, παίρνοντας απαλλαγή από τις οφειλές τους (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια στα οποίο έχουν εγγυηθεί).

 

Γ. Ελευθέρωση για πταίσμα της Τράπεζας

άρθρο 862 ΑΚ

 

Ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη.

 

άρθρο 863 ΑΚ

Ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον ο δανειστής παραιτήθηκε από ασφάλειες που υπήρχαν αποκλειστικά για την απαίτησή του, για την οποία είχε δοθεί η εγγύηση, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο εγγυητής.

 

Ένας τρόπος που μπορεί να ζητήσει την ελευθέρωσή του από την εγγυητική ευθύνη ένας εγγυητής είναι να αποδείξει πταίσμα της τράπεζας όσον αφορά την εξασφάλιση της απαίτησής της και γενικότερα το πώς χειρίστηκε την οφειλή έναντι του οφειλέτη.

Για παράδειγμα όταν η τράπεζα αργεί να επιδιώξει την ικανοποίησή της και ο οφειλέτης αργότερα καθίσταται αναξιόχρεος, ή όταν δεν φρόντισε να εγγράψει προσημείωση σε ακίνητο του οφειλέτη παρόλο που τον ενημέρωσε ο εγγυητής ότι υπάρχουν και χρέη σε τρίτους που προσπαθούσαν να κάνουν το ίδιο κλπ.

 

Δ. Ελευθέρωση γιατί η Τράπεζα δεν προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες ενώ το ζήτησε ο εγγυητής.

άρθρο 867 ΑΚ

 

Εγγύηση για αόριστο χρόνο: Εκείνος που εγγυήθηκε για αόριστο χρόνο μπορεί, όταν γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή, να αξιώσει από το δανειστή να επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα και να συνεχίσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη διαδικασία. Αν ο δανειστής δεν συμμορφωθεί με την αξίωση του εγγυητή, ο εγγυητής ελευθερώνεται.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο εγγυητής να ζητήσει εγγράφως από την τράπεζα να στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη και εάν η Τράπεζα δεν το κάνει τότε ο εγγυητής ελευθερώνεται από την εγγυητική ευθύνη. Στη πραγματικότητα όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ γιατί κανένας εγγυητής δεν θα μπει στη διαδικασία να ζητήσει από την Τράπεζα να αρχίσει δικαστικές ενέργειες κατά του πρωτοφειλέτη φοβούμενος μήπως και αυτός τελικά κινδυνεύσει στην περίπτωση που δεν επαρκεί η περιουσία του πρωτοφειλέτη για να εξοφληθεί ολόκληση η οφειλή.

 

Ε. Ελευθέρωση γιατί η Τράπεζα δεν προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες όπως προβλεπόταν στην δανειακή σύμβαση.

άρθρο 866 ΑΚ

 

Εγγύηση για ορισμένο χρόνο: Εκείνος που εγγυήθηκε για ορισμένο μόνο χρόνο ελευθερώνεται από την εγγύηση, αν ο δανειστής δεν επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο αυτού του χρόνου και δεν συνεχίσει τη σχετική διαδικασία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

 

Στην εγγύηση ορισμένου χρόνου τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα και οριοθετημένα και ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας ανοίγεται για τους εγγυητές όταν η τράπεζα δεν πράττει αυτά που οφείλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, το οποίο όμως είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί αφού η τράπεζα είναι αυτή που οφείλει να εκκινήσει την διαδικασία είσπραξης χωρίς να απαιτείται όχληση από τον εγγυητή.

 

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος στην ΕΡΤ 1 εξηγεί τι πρέπει να κάνουν οι εγγυητές για να αξιολογήσουν τα περιθώρια απαλλαγής από την εγγυητική ευθύνη και την αναστολή των πλειστηριασμών.

Παρακάτω παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα της δουλειάς μας (είναι πρακτικά αδύνατον να ανεβάσουμε όλες τις αποφάσεις του γραφείου αφού αυτές ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες) και ειδικότερα κάποιες αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στα ΜΜΕ λόγω του ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και της αξίας τους ως δικαστικό προηγούμενο για αντίστοιχες περιπτώσεις.

 

Δεύτερη απόφαση απαλλάσσει πλήρως την εγγυήτρια δανείου από την εξόφληση του ποσού

 
Υπάρχει “Άγιος των πλειστηριασμών”; Μάλλον το ρόλο αυτό, τουλάχιστον για την ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, αναλαμβάνει επισήμως σύμφωνα με δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο ακύρωσε διαδικασία κατάσχεσης ακινήτου, για οφειλή 385.000 ευρώ , διότι την ημέρα που έκανε την επίδοση ο δικαστικός επιμελητής, είναι αργία! Και συγκεκριμένα γιορτάζει ο Αγιος Βλάσιος, πολιούχος των Αχαρνών, και για την περιοχή και τις δημόσιες υπηρεσίες της είναι αργία.

 

Image

Νέα απόφαση του γραφείου μας. Δεύτερη απόφαση απαλλάσσει πλήρως την εγγυήτρια δανείου από την εξόφληση του ποσού

Image

Πώς "σώζονται οι εγγυητές - Δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν". 

 

Image

Νέες αποφάσεις του γραφείου μας.   Πώς "σώζονται οι εγγυητές - Δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν". 

 
Image

Δικαστική απόφαση απάλλαξε από τις υποχρεώσεις του εγγυητή "κόκκινου δανείου". 

Image

Ελπίδα σε χιλιάδες εγγυητές “κόκκινων “ δανείων δημιουργούν δύο αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών , οι οποίες όχι μόνον δικαιώνουν μια 60χρονη, με το σκεπτικό ότι κατά την υπογραφή της επιχειρηματικής σύμβασης δεν είχε πέρα από τέτοιου είδους δραστηριότητες αλλά αναστέλλουν τον πλειστηριασμό για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

 

Image