Απαλλαγή εγγυητών

Ένα μεγάλο και δύσκολο θέμα, με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις, είναι αυτό των εγγυητών, οι οποίοι τις καλές εποχές εγγυήθηκαν για δάνεια συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων, σήμερα όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης ή των αστοχιών των πρωτοφειλετών, καλούνται να αποπληρώσουν τα δάνεια που εγγυήθηκαν.

Η πλειοψηφία των εγγυήσεων που έχει δοθεί αφορά κυρίως σε στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, σπανίως σε καταναλωτικά αφού, ούτως η άλλως, τα υψηλά επιτόκια των δανείων αυτών ισοσκελίζουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο της τράπεζας. 

Οι περισσότερο εγγυητές, όταν υπέγραφαν την τραπεζική σύμβαση, δεν γνώριζαν ή δεν κατανοούσαν την υποχρέωση που αναλαμβάνουν και βεβαίως, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούσαν να προβλέψουν την σημερινή οικονομική κρίση και το ντόμινο που θα επακολουθούσε.

Τα τελευταία χρόνια με τις αναστολές πλειστηριασμών, το νόμο Κατσέλη και την αδράνεια των τραπεζών να πάρουν πρωτοβουλίες προκειμένου να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια ή να προχωρήσουν σε κάποιους πλειστηριασμούς, είχαν ως αποτέλεσμα δάνεια που είχαν κοκκινίσει 9 ή 10 χρόνια πριν, σήμερα  να έχουν διογκωθεί τόσο, που οι οφειλές σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. 

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει σήμερα ένας εγγυητής όταν το δάνειο για το οποίο έχει εγγυηθεί δεν πληρώνεται από τον πρωτοφειλέτη τα τελευταία χρόνια; 

Οφείλει και τους τόκους ή μόνο το κεφάλαιο; 

Κινδυνεύει η κύρια κατοικία του; 

Αν στο δάνειο αυτό δεν υπάρχει υποθήκη σε ακίνητο ιδιοκτησίας του εγγυητή η τράπεζα μπορεί να βγάλει σε πλειστηριασμό την περιουσία του; 

Η απάντηση, δυστυχώς, σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα είναι ΝΑΙ, οι εγγυητές κινδυνεύουν και οι ίδιοι από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ακόμα και αν αφορά τη πρώτη κατοικία τους, και εφόσον η οφειλή δεν πληρώνεται κανονικά, οφείλονται και οι τόκοι που έχουν «τρέξει» μέχρι σήμερα.

Image
Τι μπορούν να κάνουν οι εγγυητές

Η από κοινού ρύθμιση του δανείου με ευνοϊκότερους όρους  είναι επωφελής και για τα δύο μέρη, δηλαδή και για τον πρωτοφειλέτη και για τον εγγυητή.   Εάν υπάρξει, για παράδειγμα,  νέα συμφωνία μεταξύ πρωτοφειλέτη και Τράπεζας, η οποία μειώνει το ποσό της οφειλής, το ποσό αυτό μειώνεται και για τον εγγυητή. 


Μια άλλη βασική υποχρέωση της Τράπεζας είναι, στις περιπτώσεις που ένα δάνειο δεν πληρώνεται από τον πρωτοφειλέτη, να ενημερώσει τον εγγυητή για το γεγονός αυτό καθώς και να του αποστείλει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών μαζί με το υπόλοιπο της οφειλής όπως έχει διαμορφωθεί με τους τόκους. 

 

Αν ο πρωτοφειλέτης κάνει αίτηση του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010), είναι υποχρεωμένος με ποινή απαραδέκτου να επιδώσει την αίτηση αυτή και στον εγγυητή. Παίρνοντας το δικόγραφο λοιπόν στα χέρια του ο εγγυητής μπορεί να  διαπιστώσει τελικά τι θα αποπληρώσει με το νόμο Κατσέλη ο πρωτοφειλέτης, να δει αν έχει και άλλα δάνεια, να μάθει το σύνολο της περιουσίας του πρωτοφειλέτη και να πιθανολογήσει τελικά πως θα εξελιχτεί η αποπληρωμή του δανείου στο οποίο έχει εγγυηθεί. Τέλος έχει δικαίωμα να παρασταθεί και ο ίδιος στο δικαστήριο και να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. 

Μπορούν και οι ίδιοι, εφόσον τους συμφέρει, να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, ρυθμίζοντας το σύνολο των δανείων τους (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια στα οποίο έχουν εγγυηθεί).