Ανακοπές διαταγών πληρωμής

 

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της αναγκαστικής εκτέλεσης, της ακύρωσης κατασχέσεων και αναστολής πλειστηριασμών με πλήθος δικαστικών αποφάσεων οι οποίες απασχόλησαν την επικαιρότητα και διαμόρφωσαν τη νομολογία.

Έχουμε πετύχει πλήθος θετικών δικαστικών αποφάσεων ακύρωσης διαταγών πληρωμής. Ενδεικτικά, με την υπ΄ αριθ. 7174/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πετύχαμε την μερική ακύρωση Διαταγής πληρωμής ως προς την επιδίκαση των τόκων υπερημερίας, λόγω μη προσδιορισμού του ύψους επιτοκίου, με την υπ΄ αριθ. 4804/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικής έκδοσής της, με την υπ΄ αριθ. 17/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας του ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/1975, με την υπ΄ αριθ. 744/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω μη βεβαίωσης γνησιότητας του αποσπάσματός των βιβλίων της Τράπεζας, με την υπ΄ αριθ. 476/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω του παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του ν. 128/1975, με την υπ΄ αριθ. 5740/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω του παράνομου υπολογισμού των τόκων με βάση ημερολογιακό έτος 360 ημέρες αντί των 365 κλπ.

Το γραφείο είναι σε θέση να σας συμβουλέψει υπεύθυνα για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής, να αξιολογήσει την τραπεζική σύμβαση, τις χρεώσεις και τους όρους της σύμβασης και τις ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσής σας, προκειμένου να έχετε μια αξιοπρεπή παράσταση στο δικαστήριο αλλά και μια σωστή διαπραγμάτευση με τον πιστωτή σας. 

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Πώς εκδίδεται η Διαταγή πληρωμής. 

Αν ένα δάνειο δεν αποπληρώνεται κανονικά, η τράπεζα έχει δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση δανείου, να καταγγείλει το δάνειο και να κάνει απαιτητό ολόκληρο το ποσό της οφειλής. Δεν μπορεί όμως να προχωρήσει κατευθείαν σε καταγγελία του δανείου εάν δεν προηγηθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών.
Εφόσον, δεν ρυθμιστεί το δάνειο ούτε με τον Κώδικα Δεοντολογίας, η Τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώδικη δήλωση η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης με δικαστικό επιμελητή. Η τράπεζα στο σημείο αυτό ζητά, εντός προθεσμίας, από τον δανειολήπτη να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής με τους τόκους και τα έξοδα.
Μετά τη καταγγελία του δανείου η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να κλητευθεί ο δανειολήπτης, με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Η Διαταγή πληρωμής στη συνέχεια κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη, ο οποίος καλείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της οφειλής.
Στο πίσω μέρος της διαταγής πληρωμής επισυνάπτεται εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή να ζητήσει το ποσό της οφειλής. Στο σημείο αυτό αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Μετά την παρέλευση 3 εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου και να βγάλει πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Προθεσμία ανακοπής
Ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Διαταγής πληρωμής.
Οι λόγοι της ανακοπής είναι καθαρά νομικοί και μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισβήτηση του ποσού της απαίτησης, του τρόπου υπολογισμού των τόκων, τυπικούς λόγους που αφορούν την διαδικασία και την τήρηση προθεσμιών, τη καταχρηστική συμπεριφορά της τράπεζας, τη μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας κλπ.
 
Επειδή η συζήτηση της ανακοπής μπορεί να οριστεί σε πολλούς μήνες ή και χρόνια από την κατάθεσή της, ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα προσωρινής προστασίας μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής του.
Να ζητήσει δηλαδή να μην προχωρήσει η Τράπεζα σε καμία άλλη πράξη εκτέλεσης, όπως κατάσχεση και πλειστηριασμό, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής του.
Βεβαίως για να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής πρέπει να πιθανολογηθεί ότι έστω ένας λόγος ανακοπής θα γίνει δεκτός.

 

Καλέστε μας για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας στο 210 8824000

ή στείλτε μήνυμα στο danastasopouloslaw@gmail.com