Το γραφείο μας είναι ευρέως γνωστό για την υψηλή ποιότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε θέματα υπερχρέωσης και πλειστηριασμών ακινήτων, πτωχευτικού δικαίου, ρυθμίσεων οφειλών και θεωρείται πρωτοπόρος στο είδος του.

Έχουμε ασχοληθεί επισταμένως με το κομμάτι της ακύρωσης κατασχέσεων και αναστολής πλειστηριασμών με πλήθος δικαστικών αποφάσεων οι οποίες απασχόλησαν την επικαιρότητα, δημοσιεύθηκαν στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας και διαμόρφωσαν τη νομολογία σε αντίστοιχες υποθέσεις. Έχουμε αναστείλει πλειστηριασμούς για κατοικίες, βιομηχανικούς χώρους, ξενοδοχεία, καταστήματα και επαγγελματικά ακίνητα.

Ενδεικτικά με τις υπ ΄αριθ. 222/2019 και 196/2019 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών πετύχαμε την αναστολή πλειστηριασμών σε κατοικίες εγγυήτριας λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς της τράπεζας, με την υπ΄ αριθ. 1/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μεγάρων αναστείλαμε πλειστηριασμό και την ανατροπή κατάσχεσης σε βιομηχανικό ακίνητο για ποσό οφειλής εκατομμυρίων ευρώ και τιμής πρώτης προσφοράς 2.8000.000 ευρώ, με την υπ΄ αριθ. 157/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου αναστείλαμε πλειστηριασμό σε τουριστικό ακίνητο για εσφαλμένη περιγραφή ακινήτου κλπ.

Η ποιότητα της δουλειάς μας προκύπτει από τις δικαστικές αποφάσεις που έχουμε πετύχει και την ορθή καθοδήγηση που παρέχουμε στους πελάτες μας προκειμένου αυτοί να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς. Είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε με επαγγελματισμό και ειλικρίνεια όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος και να εντοπίσουμε τυχόν σφάλματα και αστοχίες στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης προς το όφελος του δανειολήπτη είτε αυτός είναι νοικοκυριό είτε μεγάλη ή μικρή επιχείρηση.

Ποια είναι η διαδικασία για να φτάσει ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό.

Διαδικασία ΔΕΔΔΗΕ

Διαπίστωση παραβίασης – παρέμβασης στον μετρητή

Μετά από έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώνεται κάποιου είδους παραβίαση – παρέμβαση στην εγκατάσταση του μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σημείο αυτό συντάσεται Δελτίο Αναφοράς Πιθανής Ρευματοκλοπής

Αντικατάσταση του μετρητή με από τεχνικό συνεργείο

Με εντολή του ΔΕΔΔΗΕ αρμόδιο τεχνικό συνεργείο κάνει αυτοψία και αφαιρεί τον παλιό μετρητή.

Ο παλιός μετρητής αφαιρείται.

Ο παλιός μετρητής μεταφέρεται σε εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ για εργαστηριακό έλεγχο.

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να καλέσει να παρασταθεί ο δανειολήπτης με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη.

Εργαστηριακός έλεγχος του παλιού μετρητή.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στον καταλογισμό οφειλής

και κοινοποιεί την διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τον καταλογισμο της οφειλής στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του συνδρομητή του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σημείο αυτό υπάρχει η δυνατότητα υποβολή ενστάσεως.

Επίδοση κλήσης κατηγορούμενου.

Εφόσον η υπόθεση δεν τεθεί στο αρχείο σε προγενέστερο στάδιο τότε παραπέμπεται στο ακροατήριο.

Ο κατηγορούμενος καλείται να εμφανιστεί στο Δικαστήριο.

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Αρχικά όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τράπεζα πριν προχωρήσει σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης οφείλει να εφαρμόσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Ληξιπρόθεσμο δάνειο

Καταγγελία της σύμβασης

Εφόσον δεν ρυθμιστεί το δάνειο η Τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώδικη δήλωση η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης με δικαστικό επιμελητή.

Η οφειλή είναι πλέον απαιτητή

Έκδοση διαταγής πληρωμής

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να καλέσει να παρασταθεί ο δανειολήπτης με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη.

προθεσμία 15 εργασίμων ημερών για ανακοπή

Κατάσχεση ακινήτου και πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Το επόμενο βήμα που ακολουθεί την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής, εφόσον ο δανειολήπτης δεν έχει ασκήσει ανακοπή ή αν έχει ασκήσει, δεν έχει γίνει δεκτή η αίτησή των ασφαλιστικών μέτρων, είναι η κατάσχεση του ακινήτου και ή έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

προθεσμία 45 ημερών για ανακοπή

Κατακύρωση πλειστηριασμού

Εφόσον διενεργηθεί ο πλειστηριασμός και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι πλειοδότες το ακίνητο κατακυρώνεται σε εκείνον που προσφέρει την μεγαλύτερη τιμή.

Το ακίνητο πλέον έχει χαθεί


Α. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Αρχικά όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τράπεζα πριν προχωρήσει σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης οφείλει να εφαρμόσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αποστείλει μια επιστολή στον δανειολήπτη ή την επιχείρηση καλώντας τον να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης.

Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή να τηρηθεί η διαδικασία εκ μέρους του δανειολήπτη, γιατί αν δεν ανταποκριθεί στην επιστολή αυτή τότε θα χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης και τότε η Τράπεζα στη συνέχεια θα καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση και θα προχωρήσει στην έκδοση διαταγής πληρωμής. (για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας πατήστε εδώ)

Β. Καταγγελία της σύμβασης.

Εφόσον λοιπόν δεν ρυθμιστεί το δάνειο η Τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώδικη δήλωση η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης με δικαστικό επιμελητή. Η τράπεζα στο σημείο αυτό ζητά εντός προθεσμίας από τον δανειολήπτη να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής με τους τόκους και τα έξοδα

Γ. Έκδοση διαταγής πληρωμής.

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να καλέσει να παρασταθεί ο δανειολήπτης με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη, ο οποίος πλέον καλείται να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής.

Στο σημείο αυτό αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο πίσω μέρος της διαταγής πληρωμής επισυνάπτεται εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή να ζητήσει το ποσό της οφειλής.

Μετά την παρέλευση 3 εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου και να βγάλει πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών. Οι λόγοι της ανακοπής είναι καθαρά νομικοί και μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισβήτηση του ποσού της απαίτησης, τυπικούς λόγους σε ότι έχει να κάνει με τη διαδικασία και την τήρηση προθεσμιών, καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους της τράπεζας κλπ.

Επειδή η συζήτηση της ανακοπής μπορεί να οριστεί σε πολλούς μήνες μετά από την κατάθεσή της ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα προσωρινής προστασίας μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής του. Βεβαίως για να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής θα πρέπει να πιθανολογηθεί ότι έστω ένας λόγος ανακοπής θα γίνει δεκτός.

Δ. Κατάσχεση ακινήτου και πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Το επόμενο βήμα που ακολουθεί την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής, εφόσον ο δανειολήπτης δεν έχει ασκήσει ανακοπή ή αν έχει ασκήσει, δεν έχει γίνει δεκτή η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, είναι η κατάσχεση του ακινήτου και ή έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Η κατάσχεση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος κοινοποιεί τη κατασχετήρια έκθεση μαζί με το πρόγραμμα πλειστηριασμού στο ακίνητο. Η κατασχετήρια έκθεση περιγράφει μεταξύ άλλων το ακίνητο το οποίο κατάσχεται, την απαίτηση για την οποία γίνεται η κατάσχεση και ορίζει την ημερομηνία που θα γίνει ο πλειστηριασμός.

Ο δανειολήπτης μπορεί να προσβάλει τη κατασχετήρια έκθεση και το πρόγραμμα πλειστηριασμού εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης.

Οι λόγοι μπορεί να είναι οι ίδιοι με αυτούς που προτάθηκαν στην ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, κυρίως όμως αυτό που μπορεί να προταθεί με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας έχει να κάνει με τη τυπική διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει ο δικαστικός επιμελητής και η τράπεζα που σε πολλές περιπτώσεις δεν πράττει. Με δύο λόγια δηλαδή ψάχνουμε σφάλματα στη κατασχετήρια έκθεση και στη διαδικασία που προηγήθηκε πριν την κατάσχεση.

Στη περίπτωση δε που η ανακοπή δεν γίνει δεκτή τότε έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε έφεση και να ζητήσουμε την αναστολή του πλειστηριασμού από το Εφετείο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ε. Ξένα funds και πλειστηριασμοί

Για δάνεια που μεταβιβάστηκαν ενώ είχε ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή είχε ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση το fund πρέπει να επιδώσει ξανά τη διαταγή πληρωμής με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα στον δανειολήπτη.

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ευκαιρίες να ανακόψει κάποιος αποτελεσματικά την εκτέλεση αφού προκύπτουν νέοι λόγοι ανακοπής.

Ζ. Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς – εμπορικής αξίας ακινήτου

Στη κατασχετήρια έκθεση εκτιμάται η εμπορική αξία τους ακινήτου η οποία είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό. Εάν ο δανειολήπτης εκτιμά πως η εμπορική αξία αυτή είναι χαμηλότερη της πραγματικής μπορεί να διορθώσει την τιμή αυτή προς τα πάνω με δικαστική απόφαση ασκώντας την ανακοπή του άρθρου 954. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι 15 εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.

Το όφελος που έχει ο δανειολήπτης είναι αφενός ότι ανεβάζοντας την εμπορική αξία ίσως να μην βρεθεί υποψήφιος πλειοδότης την ημέρα του πλειστηριασμού και ο πλειστηριασμός να ματαιωθεί αφετέρου εάν τελικά το ακίνητο πλειστηριαστεί να ποσό που θα προκύψει να είναι μεγαλύτερο και να γίνει μεγαλύτερη απομείωση από το συνολικό ύψος της οφειλής του προς τη Τράπεζα.

Τηλεοπτικές Εμφανίσεις


To Top