Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς – εμπορικής αξίας ακινήτου

Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς – εμπορικής αξίας ακινήτου

Όπως προαναφέρθηκε στην σελίδα της αναστολής πλειστηριασμών, το επόμενο βήμα που ακολουθεί την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής, εφόσον ο δανειολήπτης δεν έχει ασκήσει ανακοπή, είναι η κατάσχεση του ακινήτου και ή έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Η κατάσχεση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος κοινοποιεί τη κατασχετήρια έκθεση μαζί με το πρόγραμμα πλειστηριασμού στο ακίνητο. Η κατασχετήρια έκθεση περιγράφει μεταξύ άλλων το ακίνητο το οποίο κατάσχεται, την απαίτηση για την οποία γίνεται η κατάσχεση, την τιμή πρώτης προσφοράς και ορίζει την ημερομηνία που θα γίνει ο πλειστηριασμός.

Στη κατασχετήρια έκθεση εκτιμάται η εμπορική αξία του ακινήτου η οποία είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό. 

Εάν ο δανειολήπτης εκτιμά πως η εμπορική αξία αυτή είναι χαμηλότερη της πραγματικής μπορεί να διορθώσει την τιμή αυτή προς τα πάνω με δικαστική απόφαση ασκώντας την ανακοπή του άρθρου 954. 

Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι 15 εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.

Το όφελος που έχει ο δανειολήπτης είναι αφενός ότι ανεβάζοντας την εμπορική αξία ίσως να μην βρεθεί υποψήφιος πλειοδότης την ημέρα του πλειστηριασμού και ο πλειστηριασμός να ματαιωθεί αφετέρου εάν τελικά το ακίνητο πλειστηριαστεί το ποσό που θα προκύψει να είναι μεγαλύτερο και να γίνει μεγαλύτερη απομείωση από το συνολικό ύψος της οφειλής του προς τη Τράπεζα. 

Είναι σημαντικό να μην επιτρέπουμε να βγουν τα ακίνητά μας στον πλειστηριασμό σε εξευτελιστικές τιμές για πολλούς λόγους. Ο βασικός λόγος όμως είναι ότι όσο κρατάμε ψηλά την τιμή του ακινήτου τόσο μικρότερες είναι οι πιθανοτητες το ακίνητο να εκπλειστηριαστεί και σίγουρα κερδίζουμε χρόνο για έναν νέο γύρο διαπραγμάτευσης με τον πιστωτή μας. 

Το γραφείο μας έχει πετύχει πλήθος θετικών δικαστικών αποφάσεων διόρθωσης τιμής πρώτης προσφοράς και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τον διπλασιασμό των τιμών αυτών. 

Ένα συνηθισμένο δίλημμα που έχουν οι δανειολήπτες είναι αν τελικά πρέπει να ασκήσουν τις προβλεπόμενες ανακοπές ή να εγκαταλείψουν στην τύχη τους τα ακίνητα. 

Όταν δεν επιτυγχάνεται εξωδικαστικός συμβιβασμός τότε οι δανειολήπτες έρχονται αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό του ακινήτου τους ο οποίος παύει να είναι μια θεωρητική απειλή αλλά αποτελεί πλέον κοινή πρακτική των εταιρειών αυτών.

Είναι γνωστό ότι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων είναι ένας δύσκολος γρίφος ο οποίος ακόμα δεν έχει λυθεί, ενώ τα εργαλεία που δίνει η Πολιτεία όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών ή ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δυστυχώς δάνεια μπορούν να ρυθμίσουν μόνο όσοι δανειολήπτες έχουν κάποια σημαντικά χρηματικά ποσά να καταβάλλουν ως προκαταβολή και βεβαίως ικανοποιητικό εισόδημα για την υπόλοιπη διάρκεια της ρύθμισης.

Σε άλλες περιπτώσεις η ρύθμιση κάποιων δανείων δεν μπορεί να υλοποιηθεί καν, αν ο δανειολήπτης έχει κάποιο ακίνητο σημαντικής εμπορικής αξίας και την ίδια στιγμή δεν μπορεί να καταβάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα ολόκληρο το ποσό της οφειλής του.

Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές και οι απαιτήσεις των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων μεγάλες.

Παράλληλα, είναι σε εφαρμογή ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας και βεβαίως όλα τα μέσα άμυνας που παρέχει ο νόμος στους οφειλέτες στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το μεγάλο δίλλημα λοιπόν για πολλούς δανειολήπτες είναι τελικά αν πρέπει και αν μπορούν να πετύχουν κάτι ασκώντας τις αντίστοιχες ανακοπές και αναστολές που ορίζει ο νόμος και κατά πόσο αυτές θα ευδοκιμήσουν.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Οι δανειολήπτες πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε διαχείριση του προβλήματος της υπερχρέωσης ακόμα και αν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια γιατί θεωρούν πως δεν θα μπορέσουν τα τακτοποιήσουν συνολικά τις υποχρεώσεις τους. Δεν πρέπει να αφήνουν να βγαίνουν τα ακίνητά τους σε χαμηλότερες αξίες από τις πραγματικές και στο τέλος της ημέρας αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν να επιλέγουν την πτώχευση η οποία θα τους απαλλάξει τουλάχιστον από τα χρέη τους.

Όταν όμως οι δανειολήπτες θέλουν να παλέψουν για μια ρύθμιση και για να σώσουν την περιουσία τους τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσουν τις προβλεπόμενες ανακοπές οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν εύκολα δεκτές αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ανακοπής και σίγουρα εμπεριστατωμένη νομική δουλειά.

Το να κερδίσεις όμως μια ανακοπή και αναστολή πλειστηριασμού εξαρτάται πολλές φορές από την συγκυρία δηλαδή από το σφάλμα που θα εντοπιστεί στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει ξεκινήσει και αυτό το σφάλμα μπορεί να είναι από το πιο σοβαρό έως το φαινομενικά πιο ασήμαντο στα μάτια του μέσου δανειολήπτη, για τον νόμο όμως αυτό το φαινομενικά μικρό σφάλμα δεν συγχωρείται και είναι ικανό να ακυρώσει εξ ολοκλήρου μια κατασχετήρια έκθεση”.

Καλέστε μας για μια αξιολόγηση της υπόθεσής σας στο 210 8824000 

ή στείλτε μήνυμα στο danastasopouloslaw@gmail.com

To Top