ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ - ΕΦΕΣΗ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ (Ν. 3869/2010)- ΕΦΕΣΗ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Πλέον, ο νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010), για όσους επιλέξουν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Ειρηνοδικείο από την 1η Μαρτίου 2019 και μετά, δεν προστατεύει την κύρια κατοικία. Ειδικότερα, ναι μεν μπορούν να διαγράψουν μέρος ή και σημαντικό μέρος των οφειλών τους, δεν δικαιούνται όμως να διασώσουν τη κύρια κατοικία τους.

 

Με απλά λόγια, ο νόμος Κατσέλη συνεχίζει να υφίσταται σαν διαδικασία απαλλαγής χρεών, μόνο που ρευστοποιεί το σύνολο της περιουσίας του δανειολήπτη μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

 

Βεβαίως, για κάποιον που δεν έχει περιουσία ή για κάποιον που έχει αλλά οι οφειλές του είναι πολύ μεγάλες, η υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη είναι μια λύση, αφού του δίνεται η ευκαιρία να απαλλαγεί από τα βάρη του παρελθόντος και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

 

Να σημειώσουμε όμως, ότι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 και περιμένουν να συζητηθεί η αίτησή τους, μπορούν να διασώσουν τη κύρια κατοικία τους με το νομικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις και ίσχυαν μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Όμως, όπως αναλύσαμε στη στήλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αξίζει να αξιολογηθεί αν, ένας δανειολήπτης που περιμένει να συζητηθεί η αίτησή του, μπορεί να υπαχθεί και στο πλαίσιο αυτό (ν. 4605/2019) και να αντιπαραβάλλει τις δύο διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους.

Νομικό πλαίσιο. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μεταρρύθμιση απόφασης

Στη περίπτωση που ένας δανειολήπτης έχει ήδη υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) και αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας, έχει δικαίωμα να μεταρρυθμίσει την απόφαση και να μειώσει τη μηνιαία δόση προς τις Τράπεζες. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να μεταρρυθμιστεί και το ποσό της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.