Προστασία Πρώτης Κατοικίας

Το γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με μεγάλο αριθμό θετικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) και ρύθμισης οφειλών μέσω του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019).

Όπως είναι γνωστό, ο νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010) για όσους κατέθεσαν αίτηση στο Ειρηνοδικείο από 1 Μαρτίου 2019 και μετά, δεν διασώζει τη κύρια κατοικία του δανειολήπτη, ενώ το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019) πήρε παράταση 3 μηνών, με τελευταία ημερομηνία υποβολής της αίτησης την 31 Ιουλίου 2020. 

Όσοι δανειολήπτες σήμερα αναμένουν να συζητηθεί η αίτησή τους για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) ή όσοι δεν μπορούν να υπαχθούν γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις ή έχει απορριφθεί η αίτησή τους από το Δικαστήριο, καλό θα ήταν, ενόψει και της παραπάνω λήξης του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019), να ενημερωθούν για τις επιλογές τους.

Όσοι περιμένουν να συζητηθεί η αίτηση τους για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) μπορούν την ίδια στιγμή να διαπιστώσουν αν μπορούν να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019) και να ενημερωθούν για τη προσφερόμενη ρύθμιση και τις συνέπειές της. Μπορεί κάποια από τις δυο επιλογές (νόμος Κατσέλη ή πλατφόρμα προστασίας κατοικίας) να είναι καλύτερη και πιο συμφέρουσα ή ενδεχομένως και μονόδρομος. Το όφελος αυτής της αξιολόγησης είναι τεράστιο καθότι εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές, ελαχιστοποιείται το ρίσκο του δικαστηρίου και προλαμβάνεται μία ενδεχόμενη δικαστική αποτυχία. 

Από την άλλη όσοι δανειολήπτες δεν έχουν τις προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010)  ή έχει απορριφθεί η αίτησή τους στο Δικαστήριο ομοίως θα πρέπει να εξακριβώσουν αν μπορούν να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας αφού είναι γνωστό ότι όλοι οι παραπάνω νόμοι σύντομα θα αντικατασταθούν από ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο που δεν θα προστατεύει τη κατοικία του δανειολήπτη και θα τον οδηγεί στη πτώχευση. 

Το γραφείο μας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να έχετε μια σωστή και πλήρη ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του για το νέο νόμο (ν. 4605/2019) και όλα τα παραπάνω ερωτήματα ανταποδίδοντας εμπράκτως στους εντολείς του και τη κοινωνία για την μακροχρόνια στήριξη και εμπιστοσύνη. 

Το γραφείο είναι σε θέση να αξιολογήσει ποια είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για εσάς και να σας συμβουλέψει υπεύθυνα.

Καλέστε μας για ένα ραντεβού, με φυσική παρουσία στο χώρο μας, ή μέσω τηλεφώνου ή skype, για να μελετήσουμε προσεκτικά την υπόθεσή σας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

Image

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιοι μπορούν να μπουν στο νέο νόμο;

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όλοι, ανεξαρτήτως πτωχευτικής ή μη ικανότητας. Εντάσσονται δηλαδή έμποροι, πρώην έμποροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, άνεργοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν εντάσσονται εταιρείες, μόνο φυσικά πρόσωπα.


Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν ασκήσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) και αυτή είναι εκκρεμής σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί. 

Αν οι δανειολήπτες ρυθμίσουν τελικά συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές, που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τον παρόντα νόμο, τότε η δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται. 


Σημαντικό, επίσης, είναι να αναφέρουμε ότι δικαίωμα υπαγωγής και ρύθμισης οφειλών άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων, έχουν όσοι είναι τρίτοι κύριοι ακινήτων και έχουν παραχωρήσει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στη δική τους κύρια κατοικία για οφειλές των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.