Ρευματοκλοπή

Το γραφείο μας έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων ρευματοκλοπής με αθώωση των κατηγορουμένων. 

 

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή σας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων καθώς και την διαδικασία της υποβολής ένστασης στον ΔΕΔΔΗΕ με σωστή καθοδήγηση και αξιολόγηση των ευρημάτων της διαπίστωσης της ρευματοκλοπής. 

 

Είναι πλέον συνηθισμένο άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους διαπράξει ποινικά αδικήματα να βρίσκονται κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ρευματοκλοπής.

 

Απαιτείται όμως προσοχή ως προς την διαχείριση της υπόθεσή σας γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να βρεθεί κατηγορούμενος και να καταδικαστεί για το αδίκημα της ρευματοκλοπής. 

 

Image

Νομικό πλαίσιο.

Συνήθως μετά από έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ επειδή διαπιστώνεται κάποιου είδους παραβίαση – παρέμβαση στην εγκατάσταση του μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και σε συνδυασμό με την χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που τυχόν διαπιστώνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στον καταλογισμό οφειλής και στην υποβολή εγκλήσεως ενώπιον του Εισαγγελέα για το αδίκημα της ρευματοκλοπής.

Η εν λόγω παραβίαση μπορεί να διαπιστωθεί σε ρολόι διαμερίσματος, μονοκατοικίας ακόμη και σε κοινόχρηστο ρολόι πολυκατοικίας.

Στην τελευταία περίπτωση, κατηγορούμενος είναι ο διαχειριστής.

Στην περίπτωση που το ακίνητο μισθώνεται και η σύνδεση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμα στο όνομα του ιδιοκτήτη κατηγορούμενος είναι ο τελευταίος.

Θέλει προσοχή από την πρώτη ημέρα που θα λάβει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής το εν λόγω έγγραφο καταλογισμού οφειλής να απευθυνθεί σε δικηγόρο προκειμένου να υποβληθεί η προβλεπόμενη ένσταση στον ΔΕΔΔΗΕ και κατόπιν να προετοιμαστεί για την επικείμενη ποινική δίωξη.

Η κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών.

Εφόσον η οφειλή εξοφληθεί τότε ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται.

 

Ποια διαδικασία ακολουθείται από τον ΔΕΔΔΗΕ

Στο σημείο αυτό συντάσεται Δελτίο Αναφοράς Πιθανής Ρευματοκλοπής

Διαπίστωση παραβίασης - παρέμβασης στον μετρητή

Μετά από έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώνεται κάποιου είδους παραβίαση – παρέμβαση στην εγκατάσταση του μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σημείο αυτό συντάσεται Δελτίο Αναφοράς Πιθανής Ρευματοκλοπής

Ο παλιός μετρητής αφαιρείται.

Αντικατάσταση του μετρητή με από τεχνικό συνεργείο

Με εντολή του ΔΕΔΔΗΕ αρμόδιο τεχνικό συνεργείο κάνει αυτοψία και αφαιρεί τον παλιό μετρητή.

Εργαστηριακός έλεγχος του παλιού μετρητή.

Ο παλιός μετρητής μεταφέρεται σε εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ για εργαστηριακό έλεγχο.

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να καλέσει να παρασταθεί ο δανειολήπτης με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη.

Εργαστηριακός έλεγχος του παλιού μετρητή.

Στο σημείο αυτό υπάρχει η δυνατότητα υποβολή ενστάσεως.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στον καταλογισμό οφειλής και κοινοποιεί την διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τον καταλογισμο της οφειλής στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του συνδρομητή του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο κατηγορούμενος καλείται να εμφανιστεί στο Δικαστήριο.

Επίδοση κλήσης κατηγορούμενου.

Εφόσον η υπόθεση δεν τεθεί στο αρχείο σε προγενέστερο στάδιο τότε παραπέμπεται στο ακροατήριο.

Ο κατηγορούμενος καλείται να εμφανιστεί στο Δικαστήριο.

Τηλεοπτικές εμφανίσεις

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στην ΕΡΤ 1 για το αδίκημα της ρευματοκλοπής. 


Η ρευματοκλοπή είναι ένα φαινόμενο συνηθισμένο, που μπορεί να διαπιστωθεί από τυχαίο έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ. Πολλοί ιδιοκτήτες ακίνητων αντιμετωπίζουν ζητήματα ρευματοκλοπής, που είναι η οποιαδήποτε παρέμβαση στον μετρητή, είπε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Οποιαδήποτε παρέμβαση στον μετρητή είναι ένδειξη ρευματοκλοπής και συνιστά ποινικό αδίκημα. Ακόμα και με απλές ενδείξεις μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος μπορεί κάποιος να βρεθεί κατηγορούμενος είπε.

Σημείωσε ότι η κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, ενώ αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών.

Εάν έχει γίνει παραβίαση του μετρητή σε κοινόχρηστο ρολόι πολυκατοικίας, κατηγορούμενος μπορεί να βρεθεί ο διαχειριστής, είπε.

Από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η επέμβαση το ρολόι, αυτό αφαιρείται και πηγαίνει στον ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει έγγραφο στον ιδιοκτήτη στο οποίο υπολογίζεται το ποσό της ρευματοκλοπής.

Εάν ο ιδιοκτήτης πληρώσει το ποσό, τότε απαλλάσσεται της κατηγορίας και η υπόθεση λήγει. Εάν όχι, τότε η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια, είπε.